Privacy

Deze website verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens volgens de regels van de huidige privacywetten van de Federale Republiek Duitsland. Het beschermen van uw persoonlijke informatie heeft de hoogste prioriteit. Hieronder leest u welke gegevens we in welke vorm verzamelen, in hoeverre u recht heeft op bezwaar en hoe u dit kunt uitoefenen. Indien uw toestemming wettelijk vereist is, wordt dit aangegeven op de juiste plaats en heeft u de mogelijkheid om deze te geven of te weigeren. Uiteraard heeft u ook na het verlenen van uw toestemming het recht om deze op elk moment in te trekken.

 1. Gegevensverzameling, -verwerking en -gebruik
  1. Bij het bezoeken van onze website is het technisch noodzakelijk om verschillende gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken, zodat een foutloze communicatie mogelijk is tussen uw internetbrowser (bijv. Internet Explorer) en onze webserver. De volgende gegevens worden automatisch verzameld en geregistreerd in een zogenaamd logbestand totdat ze automatisch worden verwijderd:
   • Datum en tijd van toegang
   • De naam van het gedownloade bestand
   • De hoeveelheid verzonden gegevens
   • Een statusmelding of de aanvraag succesvol was
   • Het webadres van de verwijzende website (URL)
   • Browsertype en versie
   • Besturingssysteemtype en versie
  2. We verzamelen deze gegevens in geanonimiseerde vorm, zodat deze gegevens niet kunnen worden toegewezen aan een bepaalde of identificeerbare persoon. Dit gebeurt met het doel van interne technische verwerking (verbinding tot stand brengen), systeembeveiliging, technisch beheer van het systeem en het netwerk en optimalisatie van het internetaanbod en voor statistische doeleinden.
  3. Uw IP-adres wordt alleen voor absoluut noodzakelijke technische communicatie met onze webserver en ons shopsysteem verzonden. Verdere verzamelingen worden uitsluitend uitgevoerd onder anonimisering van uw IP-adres. Op geen enkel moment vindt er een koppeling plaats tussen het IP-adres en een persoon.
 2. Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen
  1. Bovendien verzamelen, verwerken en gebruiken we de bovengenoemde gegevens, die het resultaat zijn van uw bezoek aan onze website, in gepseudonimiseerde vorm. Dit betekent dat deze gegevens alleen worden toegewezen aan een interne indicator. Het is niet mogelijk om deze gegevens te herleiden naar uw naam of andere persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden ook niet samengevoegd als u zich op onze website registreert onder uw naam of een bestelling plaatst in onze winkel. Deze gepseudonimiseerde gebruikersprofielen helpen ons om voortdurend te verbeteren door ons aanbod op maat te maken.
  2. Indien u het creëren van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen niet wenst, kunt u op elk moment bezwaar maken. U kunt informatie vinden over hoe u uw recht op bezwaar kunt uitoefenen onder Paragraaf 5. "Recht op bezwaar en intrekking".
 3. Cookies
  1. Ons portaal maakt gebruik van kleine tekstbestanden, ook wel "cookies" genoemd. Deze cookies worden opgeslagen in het geheugen van uw browser en daardoor op uw computer. Het gebruik van cookies is bedoeld om uw gebruikerservaring te verbeteren en om u betere technische mogelijkheden te kunnen bieden. Zo worden cookies door ons gebruikt:
   • Voor technische sessiebeheersing
   • Voor het opslaan van uw individuele instellingen
   • Voor het herkennen van uw browser
   • Voor de verwerking van uw bestelling
   • Voor registratie en login
  2. Uiteraard kunt u onze website ook zonder cookies gebruiken. Als u het gebruik van cookies weigert, kunt u in uw browserinstellingen voorkomen dat cookies op uw computer worden geplaatst of dat u afzonderlijk wordt gevraagd of u deze wilt toestaan. U heeft ook de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de documentatie van uw eigen browserfabrikant voor meer informatie hierover. Houd er echter rekening mee dat het blokkeren van cookies kan leiden tot beperkingen in de functionaliteit van onze aanbiedingen.
 4. Recht op informatie en gegevenscorrectie
  1. U heeft wettelijk recht op gratis en onmiddellijke informatie over uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen. Bovendien heeft u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, gegevens te blokkeren en te laten verwijderen.
  2. Als u zich heeft geregistreerd op onze website, heeft u gedeeltelijk de mogelijkheid om uw opgeslagen gegevens zelf in te zien, te corrigeren en te verwijderen.
  3. Als u meer informatie wenst over uw persoonlijke gegevens of verdere vragen heeft over de verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt, of als u een correctie of verwijdering van uw gegevens wenst, kunt u contact opnemen met het in sectie 5 genoemde contactadres voor 'Bezwaar en intrekking'.
 5. Bezwaar en intrekking
  1. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor het maken van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming die u aan ons heeft verleend - bijvoorbeeld voor het versturen van onze nieuwsbrief naar u - in te trekken. In dat geval zullen wij de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor dit doel onmiddellijk stopzetten. U kunt bezwaar maken of uw toestemming op elk moment en zonder opgave van redenen formeel per post of e-mail aan ons doorgeven.
   • Post:
    QR GmbH
    Martinistraße 3
    49080 Osnabrück
    Duitsland
   • E-mail:
    support@qr.de
 6. Partnerwebsites
  1. Deze website bevat onder andere ook links naar onze partners. Als u op een van deze links klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar de betreffende partner en verlaat u onze website. Voor de omgang met uw gegevens op de gelinkte partnerwebsites zijn uitsluitend de betreffende website-exploitanten verantwoordelijk. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze privacyverklaring uitsluitend geldt voor dit portaal. We hebben geen invloed op andere aanbieders en controleren niet of de geldende privacyvoorschriften worden nageleefd.
 7. Google Analytics
  1. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google")
  2. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen (zie punt 3) en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
  3. Ter bescherming van uw privacy wordt uw IP-adres vóór deze overdracht ingekort door zogenaamde IP-anonimisering. Deze anonimisering wordt door Google uitgevoerd binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en daar ingekort.
  4. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en andere diensten met betrekking tot websitegebruik en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
  5. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser-software te selecteren. U heeft ook de mogelijkheid om al geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browserfabrikant. Houd er echter rekening mee dat het blokkeren van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van onze aanbiedingen.
  6. U kunt bovendien voorkomen dat de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 8. Geldigheid
  1. We zijn constant bezig om onze website verder te ontwikkelen en nieuwe technologieën in te zetten. Daarom kan het nodig zijn om deze privacyverklaring te wijzigen of aan te passen. We behouden ons dan ook het recht voor om deze verklaring op elk moment en met ingang van de toekomst te wijzigen. Bezoek daarom regelmatig deze pagina en lees de huidige privacyverklaring af en toe opnieuw.